03-9799923
אמון הציבור
info@tanzania-trip.co.il | 03-9799923 טנזניה טריפ - המומחים לטיולים בטנזניה
call us now

טיולים פרטיים לטנזניה וזנזיבר

טיול שיגשים את החלומות הכי פרועים שלכם.
לזוגות | משפחות | וקבוצות

טיולים לטנזניה בטיסות ישירות

טיולים לטנזניה וזנזיבר בטיסות ישירות במגוון תאריכים

טיולים מאורגנים לטנזניה וזנזיבר

טיולי הספארי הטובים ביותר בעולם!
הדרכה בעברית | פנסיון מלא | לודג'ים מפנקים

תקנון טיולים מאורגנים

מיי טריפ בע”מ

הקדמה:

חברת מיי טריפ בע”מ מציעה ללקוחותייה מגוון רחב של טיולים מאורגנים המיועדים לקהל הרחב.  תקנון זה מפרט את תנאי ההתקשרות, אחריות החברה, אחריות הלקוח, דרכי הרשמה לטיולים מאורגנים שמספקת החברה, דרכי התשלום, מידע על ביטולים, עלויות ביטול ועוד מידע כללי הנדרש ללקוחות החברה אשר מעוניינים להתקשר עם החברה ולחוות באמצעותה טיול מאורגן ליעדים אותם משווקת החברה.

החברה ממליצה לקרוא את תנאי ההתקשרות בעיון בטרם החתימה על טופס ההזמנה.

חתימה על טופס ההזמנה מהווה הסכמה לתנאי התקנון המפורט להלן.

טיול נעים ומהנה, מיי טריפ !!

* התקנון כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים ונקבה גם יחד.

תוכנית הטיול

החברה משווקת ומציעה ללקוחותייה טיולים מאורגנים, אשר תוכנם, חלוקת הזמנים בהם, הטיסות וכן הפעילויות השונות המסופקים ללקוחותייה, מפורטים בתוכנית הטיול המעודכנת שסופקה ללקוח באימייל או בפקס. תוכנית זו הינה התוכנית המחייבת את החברה בקשר עם נתוני הטיול.

על אף האמור, יתכנו מקרים בהם תוכנית הטיול תשתנה בשל תנאים וגורמים שאינם תלויים בחברה (כגון: תנאי מזג אויר, איחור בטיסות, כוח עליון, מגיפות, איסורים בטחוניים וכדומה). במקרה זה לא תהיה החברה מחוייבת בפיצוי ללקוח בגין שינוי התוכנית כאמור.

כמו כן, הלקוח מבין ומסכים בחתימתו על טופס ההזמנה כי שינוי בסדר ימי הטיול, כפי שמופיעים בתוכנית הטיול, עלול לחול במהלך הטיול.

חתימתו של הלקוח על טופס ההזמנה, תהווה  ראייה להסכמתו לתנאי התקנון המפורטים במסמך זה.

הרשמה לטיול

הרשמה לטיול מאורגן המוצע על ידי החברה תתבצע במילוי טופס הזמנה על ידי הלקוח, המכיל את פרטי הנוסעים, תנאי התשלום ודרכי התשלום ופרטי התקשרות אישיים של הלקוח, הטופס יכלול חתימתו של המזמין ושליחתו לחברה.

רק לאחר גביית דמי ההרשמה, יראו בלקוח כמי שרשום לטיול המאורגן. הודעה מאת החברה לעניין גביית דמי ההרשמה תהווה אישור רשמי לגבייתם.

מי ששלח את הטופס ללא מלוא הפרטים הנדרשים ולא חוייב בדמי ההרשמה, יראוהו כמי שלא נרשם כלל.

מימוש זכותו של לקוח להשתתף בטיול המבוקש על ידו תעמוד לו אך ורק אם הסדיר את מלוא התשלום לא יאוחר מ-30 ימים בטרם מועד היציאה הקבוע.

לא השלים הלקוח את מלוא התשלום במועד, תעמוד לחברה הזכות לסרב לממש את זכותו לכאורה של הלקוח להשתתף בטיול המבוקש. במקרה דנן ייגבו דמי ביטול כאילו ביטל הלקוח את השתתפותו 30 ימים בטרם היציאה לטיול ובהתאמה לתנאים המפורטים בסעיף “ביטול על ידי הלקוח” להלן.

מניין ימי הטיול

הלקוח יודע ומבין כי יום היציאה ויום החזרה נכלל בתחשיב סך ימי הטיול כפי שמופיע בתוכנית הטיול.

כמו כן, חלק מן הטיסות יצאו בערב או בלילה ויגיעו ליעדן במהלך הלילה. החברה עושה שימוש בטיסות של ספק חיצוני ולכן אין לה שליטה על מועדי הטיסות ושינויין. לא יינתנו החזרים כספיים הנובעים משעות טיסה כאלה ואחרות והכל כפי שמצויין בתוכנית הטיול.

מלונות

החברה משתמשת בספקי שירות חיצוניים ואינה אחראית על תפעולו היומיומי של המלון ו/או הלודג’  בו שוהים הלקוחות, כמו גם אינה אחראית על תקינות המתקנים במלון, לרבות תקינות מערכותיו, קיומם ושעות הפעלתם של מערכות מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה, שיבוץ החדרים במלון וכו’.

החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ולמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה וכן את בקשות הלקוח, ככל וישנן ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

עם זאת, לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה ואין לה אפשרות להתחייב לקיומם של מיזוג אויר בחדרים, נוף, מיטה זוגית וכיוצא בזה.
דירוג המלונות ניתן בארץ הרלוונטית. המלונות המוצעים במסגרת הטיולים והחבילות מוגדרים בדרגת תיירות טובה בארץ בה הם נמצאים. הקריטריונים לקביעת דרגת התיירות במלון אינם תמיד תואמים את הקריטריונים הנהוגים בישראל.

בכפוף לארועים מסויימים המתקיימים בארצות היעד, לעיתים מיקומי המלונות לא יהיו דווקא במרכזי הערים. ייתכנו מקרים שהמלונות שהקבוצה תלון בהם יהיו מחוץ לערים עצמן או בערים סמוכות. אין בשינוי מקום המלון בכדי לשנות את תוכנית הטיול ותכניו. במידת הצורך יעמוד לרשות הקבוצה  אוטובוס לשם קיום התוכנית המובטחת (בכפוף לשיקול דעת החברה ונציגיה).

מתקני המלון:

בחדר זוגי יכולה להיות מיטה אחת זוגית או שתי מיטות יחידות (מופרדות או צמודות) לעיתים כאשר מתקבלת בקשת מיטות נפרדות ייתכנו חדרים זוגיים בהם תהיה מיטת  “קומבי” (המאפשרת לינה ל-2 אנשים בחדר).

יצויין כי לקוח/ה הנרשם/ה לטיול ללא בן זוג, יצורף לחבר/ת קבוצה אחר/ת (מאותו המין). החברה תעשה כל שביכולתה להתאים בין גילאי השותפים לחדר, אך אינה מתחייבת על כך. משכך, לא תתקבלנה טענות על אי התאמה בין השותפים לחדר.

לקוח/ה אשר מעונינים לשהות בחדר ליחיד, ישאו בתוספת תשלום כפי שפורסם בהצעת המחיר ואשרה על ידי הלקוח מראש.

במקומות תיור מסויימים חדר לשלושה משמעו חדר זוגי אליו מוכנסת מיטה ניידת נוספת. לפיכך יש לקחת בחשבון כי הזמנה שכזו עלולה להביא לצפיפות מסויימת בחדר. אין בידי החברה את  האפשרות להבטיח חדר מרווח יותר בעת הזמנה כאמור.

חשוב לציין, החברה מזמינה מספר חדרים לפי כמות הלקוחות ולפי דרישת התפוסה (חדר יחיד/זוגי/שלישייה וכדומה). החדרים המתקבלים על ידי בית המלון/לודג’ הינם החדרים הפנויים בעת ההגעה. לפיכך יתכן כי החדרים יהיו שונים בין משתתפים, אף אם הרכב החדר זהה. אין לחברה יכולת לנטר את סוג וגודל החדרים המתקבלים.

תחבורה במהלך הטיול

בהתאם לתוכנית הטיול לרשות הלקוחות יועמדו כלי רכב התואמים את אופי הטיול ובכללם:

האוטובוס שיועמד לרשות הקבוצה יהיה אוטובוס בדרגת דלוקס, מותאם במיוחד לתיירים וממוזג בהתאם לתוכנית המפורסמת.

למען הסר ספק, החברה אינה יכולה להיות אחראית לטיב המזגן המותקן ועוצמתו, אלא מחוייבת למזגן העובד בתנאים סבירים ובהספק ידוע ומוכר בארץ התיור .

כמו כן יש לקחת בחשבון השפעות חיצוניות על טיב המיזוג כגון תנאי מזג אויר קיצוניים במקום הטיול.

הנהג מחוייב לספק שירותי נסיעה בזמנים המפורטים בתוכנית הטיול בלבד.

במידה ותהיה אפשרות לבצע סיור נוסף בזמן המוגדר כזמן חופשי, פעילות זו תעשה ביוזמת מדריך הקבוצה, בכפוף להסכמת הנהג ומספר מינימלי של משתתפים ובעלות כספית שתימסר למטיילים אד-הוק.

ג’יפים- בטיולי הספארי השונים יסופקו ג’יפים המותאמים ל-4 או 6 אנשים, אשר יכללו מקום למזוודה ותיק יד לאדם.

טיסות

הטיסות המופיעות בתוכניות הטיול הינן טיסות סדירות, אלא אם מצויין מפורשות אחרת.

אין החברה אחראית על שינוים בטיסות, נחיתות ביניים והחלפת מטוס.

במקרה בו חברת התעופה ביצעה רישום יתר לטיסה תעשה החברה מאמץ סביר בכדי שהלקוח לא יפסיד את תוכנית הטיול ובכדי למזער את הנזק שייגרם לו בעקבות כך.

החברה אינה שולטת ואינה נושאת באחריות בגין עיכובים, איחורים ושינויים בהמראות ונחיתות של מטוסים כמו גם ביטול טיסות.

חזרה שלא במועד הקבוע בתוכנית הטיול- החברה תעשה מאמץ לאפשר למי שמעוניין לחזור בתאריך שונה מהקבוע בתוכנית הטיול (עד לסדר גודל של 10% מטיילים בקבוצה) למצוא טיסות בימים המבוקשים ע”י הלקוח. במקרים כאמור, ככל ולשינוי מועד הטיסה תהיה עלות כספית, הרי שהלקוח מתחייב להשלים את  הסכום הנדרש.

בנוסף לאמור לעיל תגבה החברה דמי טיפול בגין שינוי מועד הטיסה  בסך של 100$ לאדם.

במקרה בו אבד מטען במהלך הטיסות, אחריותו של הלקוח ליידע את המדריך בטרם יעזוב את שדה התעופה וכן לגשת לדוכן אבדות ומציאות (LOST AND FOUND) במקום, ולהצהיר על כך.

לא ניתן לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי מראש. החברה אינה יכולה להבטיח מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים (נקודות נוסע מתמיד, בונוסים וכד’) המוצעים ע”י חברות התעופה ליעדים שונים. באחריות הלקוח לבדוק מראש אפשרות קבלת הטבות לגבי טיול ספציפי.

 

מדריך הקבוצה

המדריך המוצמד לקבוצה בעת טיול הינו נציגה של החברה. כל בעיה או שאלה בכל נושא הקשור לטיול העולה במהלך הטיול, יש להפנות אליו ישירות.
הטיפ (תשר) למדריך הקבוצה הישראלי אינו כלול בתשלום הטיפים הנמסר מראש ונתון לשיקול דעתו של כל נוסע בסיום הטיול ישירות אל מול המדריך.
החברה אינה מתחייבת על שיבוץ מדריכים מראש.


צילום

במרבית הטיולים, צוות החברה יפתח קבוצת וואצ אפ הכוללת את כל משתתפי הטיול, בקבוצה זו יועבר מידע חיוני והיא מהווה פלטפורמה לשאלות בין המטיילים לבין מדריך הקבוצה לבין עצמם. בתמונות והסרטונים שיצולמו משתתפי הטיול יפורסמו באתר האינטרנט ו/או הפייסבוק והאתרים החברתיים של החברה, כל עוד לא התקבלה בקשה מפורשת של המשתתף המצולם להורדת תמונתו מהאתר, החברה תראה בכך את הסכמתו להופעת התמונות

 

היתכנות הטיול וביטולו על ידי החברה

קיומו של טיול מאורגן תלוי במספר מינימלי של נרשמים לטיול, כפי שמפורט בתוכנית הטיול המפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

החברה מתחייבת להודיעה ללקוחותייה על ביטול הטיול, לא יאוחר מ-14 ימים בטרם מועד היציאה במידה ולא נרשמו מספיק נרשמים לטיול המבוקש וזאת ללא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הלקוח כלפי החברה.

לקוח אשר קיבל הודעת ביטול, יכול לבחור האם ברצונו להמתין למועד הטיול הבא אחריו או להרשם לטיול אחר או לבטל את השתתפותו.

במקרה של ביטול כאמור, יוחזר מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוח תוך 14 ימי עסקים, במידה ושולם במזומן או באם שולם באשראי, בהתאם למדיניות ההחזר של חברת האשראי הרלוונטית.

הפסקת השתתפותו של לקוח במהלך טיול מסויים תבוצע בשקול דעתה הבלעדי של החברה באם יוכח להנחת דעתה של החברה, או לטענת המדריך המלווה את הטיול  ו/או יתקבלו ממשתתפי הטיול תלונות על התנהגות לא הולמת של חבר קבוצה אשר גורמת להפרעה למהלך הסדיר של הטיול. יצויין כי במקרה כאמור, הלקוח ישא בעלות החזרתו לארץ וכי עלות זו תקוזז מהסכום הכולל שיחושב לצורך החזר תשלום על שירותים לא מנוצלים.

ביטול על ידי הלקוח

הלקוח רשאי לבטל את הטיול בהודעה בכתב לחברה (פקס, דואר רשום), בתוך 14 ימים מיום ההרשמה לטיול ובלבד שנותרו למעלה מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות ולאחר קבלת אישור מנציג החברה כי הפקס התקבל או אישור קבלת הדואר הרשום ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימי עסקים (שאינם כוללים את ימי  המנוחה) ליציאת הטיול. יצויין כי המועד הקובע לעניין זה הוא יום קבלת האישור מהחברה על קבלת הודעת הביטול.

“ימי מנוחה” משמעם כחוק: שבת ומועדי ישראל – שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות –  הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל.”

במקרה בו יבטל הלקוח את הטיול, לאחר חלוף – 14 ימים מיום רכישת הטיול, יחולו תנאי הביטול המפורטים בטופס ההזמנה ואלו בלבד.

בכל מקרה של ביטול הטיול ע”י הלקוח מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור הלקוח ובהסכמתו ואין באפשרות החברה לקבל החזר בגינם.

הלקוח מאשר בזאת לחברה לקזז כל סכום כאמור, מהסכום אותו שילם הלקוח.

יודגש כי אי קבלת ויזה/אשרת כניסה למדינה מסויימת, אינה מהווה עילה לביטול הטיול ואינה מזכה את הצרכן בהחזר כספי מעבר לקבוע בחוק.

מחירים ושערי מטבע

טיול מאורגן כולל מגוון רחב של פקטורים אשר מרכיבים יחדיו את מחירי הטיולים השונים. בין היתר: תעריפי הטיסות, שירותי קרקע, מיסים ושערי חליפין בין מטבעות מקומיים לדולר האמריקאי נכון ליום התשלום בפועל.

שער הדולר הקובע הנו שער המכירה להעברות והמחאות גבוה של בנק הפועלים, לפי ערך יום העסקים הקודם ליום התשלום בפועל.

מיסים המפורטים בתוכניות הטיול וכלולים במחירי הטיולים (כדוגמא: מיסי נמל) יכולים להשתנות להיווסף או להתבטל.

החזר כספי

במסגרת טיולים מאורגנים משלמת החברה על מכלול של שירותים המוצעים במסגרת תוכנית הטיול ומתחייבת למספר לקוחות מול הספקים.

אי לכך, לא ניתן לקבל החזר כספי ללקוח, עקב מימוש חלק מן השירותים הכלולים בתוכנית הטיול, בשל שיקולים של הלקוח, או בשל הפסקת הטיול באמצע על ידי החברה כמפורט בתקנון זה, בגין גרימת נזק והפרעה של יחיד לקבוצה, למעט לאחר התחשבנות עלות הפסקת הטיול והחזרתו של הלקוח לארץ.

רכישת חלק מהטיול בלבד, תתאפשר אך ורק במסגרת בקשה לשינוי אשר תוגש לחברה באופן פורמלי ותאושר על ידי החברה, לאחר שתיבדק היתכנות הדרישה על ידי הלקוח וכן העלויות המדוייקות רק לאחר שאישר הלקוח בכתב את השינויים והעלויות, אלו יכנסו לתוקף.

דרישת החזר כספי בגין אי שימוש בשירותים מסויימים במהלך הטיול, תהיה כפופה לבדיקת ההחזר בפועל מול ספקי השירות השונים, בכפוף לעלות בה מחוייבת החברה בשל השינוי האמור.

החזר כאמור,  יינתן על ידי הספק, נותן השירות לחברה בלבד ולא באופן ישיר ללקוח החברה, והחברה תזכה את הלקוח, ככל ואכן ניתן היה לקבל החזר מהספק בגין השירות כאמור.

חל איסור חמור על לקוחות החברה לפעול ישירות או בעקיפין מול הספקים ו/או מדריך הקבוצה בכל הקשור להחזר כספי כאמור בסעיף זה.

חיוב אשראי שניתן לבטחון

הלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שניתן לבטחון, ללא הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

 • ככל וניתן שירות ו/או מוצר, בבית המלון/ אצל ספק שירות/ מדריך/ ו/או כל גורם אחר, שאינו כלול בתוכנית הטיול ואשר לא שולם על ידי הלקוח כחלק מחבילת הטיול ו/או באופן פרטי לבית המלון/ספק השירות/מדריך ו/או גורם אחר והחברה נדרשה לשלם עלותו.
 • ככל שתשלום כלשהו מהתשלומים עליהם התחייב הלקוח, לא כובד.
 • במקרים בהם הלקוח לא עזב את הפארקים ו/או השמורות ו/או בתי המלון, במועד שנקבע בתוכנית הטיול, על דעת עצמו וללא הסכמת החברה, תחייב החברה את הלקוח בעלות המלון ו/או השהייה בפארקים ובשמורות. למען הסר ספק, ככל והחברה אישרה את הארכת השהייה, לא יחול חיוב ו/או יחול חיוב יחסי, לפי המוסכם בין הצדדים.
 • בכל מקרה בו הלקוח גרם לנזק במלון ו/או ברכבי ההסעה ו/או בציוד אחר בו השתמש והחברה חוייבה בעלות הנזק.

מידע כללי

קיימות ארצות אשר לא ניתן לבקר בהם ללא ויזה/אשרה מתאימה. הלקוח יודע ומסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק כי דרכונו בתוקף לפחות חצי שנה קדימה ממועד יציאת הטיול, כי יש בידיו אשרת כניסה (ויזה) למקומות בהם נדרשת אשרה, כי הוא ביצע את החיסונים הנדרשים, מצבו הרפואי מאפשר השתתפות בטיול המוצע, וכי הינו מודע וקיבל לידיו את מסמכי הנסיעה שסופקו על ידי החברה כגון: כרטיסי טיסה, טופס הזמנה הכולל פרטי מקום מפגש, שעה וכדומה וכן תוכנית טיול.

על הלקוח לוודא כי הוא דאג לבטח את עצמו (ואת משפחתו) בפוליסת בריאות ומטען מתאימה. החברה ממליצה לבטח את ביטול הנסיעה במקרה של העדר אפשרות להשתתף בטיול בעקבות מצב רפואי, או כל מצב אחר שימנע מהלקוח להשתתף בטיול שהוזמן, כולל סעיף הטסה אווירית במקרה חירום.

לקוחות הנוסעים בדרכונים זרים ולא ישראלים מחוייבים בהודעה נפרדת בכתב לחברה כבר במועד ההזמנה ועליהם מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה אליה מטיילים.

בקשות הקשורות למזון- על הלקוח לוודא האם מוגשות ארוחות בטיסות. לקוח בעל דרישות כשרות ו/או טבעוני ו/או צמחוני ו/או אלרגני, יודיע על כך מראש לחברה. החברה תדאג ליידע את ספקי השירות בדבר הדרישה כאמור ובאם יהיה בידייה מידע ודאי כי לא יוכלו לספק את צרכי הלקוח מראש, תודיע לו זאת. החברה אינה מתחייבת כי תוכל לספק ארוחות בהתאם לדרישה בטיסות או במלונות/ לוד’ג או בארוחות המסופקות על ידי נותני השרות שונים במהלך הטיול.

ארוחות בוקר במרבית המקומות הינה ארוחת בוקר קונטיננטלית והרכבה משתנה ממקום למקום.

נזק הנגרם על ידי הלקוח שאינו נובע משימוש סביר בחדר המלון/אוטובוס/ מטוס/ מקומות סיור כגון מוזיאונים/מסעדות וכדומה ויידרש תשלומו על ידי נותן השירות, ישולם על ידי הלקוח ישירות. במידה והלקוח ממאן לשלם ויוכח לדעתה של החברה כי הנזק אכן נגרם בשל רשלנות/ שימוש לא סביר או כל מה  שאינו עולה בכדי שימוש סביר, ישולם הנזק על ידי החברה והלקוח מאשר לחייב את כרטיסו בסכום זה.

המידע הכללי הניתן ללקוחות על ידי נציגי המכירות של החברה הינו מידע כללי בלבד. הנציגים אינם מוסמכים/רשאים למסור מידע מלבד מידע שהוא נחלת הכלל, למעט בקשר עם ספקי השירות בטיול, תכניו ותוכנית הטיול.

הרכב הקבוצה בטיול מסויים אינו מובטח, אלא אם צויין אחרת מפורשות בתוכנית הטיול (טיולים ממוקדי אוכלוסיה).

חילוקי דעות שיתגלעו בין לקוחות החברה לחברה, פרשנות התקנון ואכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יתבררו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

הלקוח מאשר בחתימתו כי הוא יודע שהחברה תחת פיקוח של אמון הציבור ומשכך הוא מסכים ומאשר כי כל חילוקי הדעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה, הפרתו ו/או לביצועו יובאו בפני בורר אשר ימונה על ידי אמון הציבור/המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ”ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ”ח-1968, והתוספות לחוק.

טופס ההזמנה כולל את מספר הטלפון הנייד והן את כתובת המייל של הלקוח. בחתימתו על טופס ההזמנה מאשר בזה הלקוח לחברה לשלוח לו מעת לעת, דיוור שיווקי וכן הודעות ופרסומות הן באמצעות המייל והן באמצעות הטלפון הסלולרי.

במידה וירצה הלקוח להסיר כתובתו או את מספר הנייד שלו מרשימת התפוצה של החברה יוכל לעשות כן באמצעות כפתור “הסר אותי”, או ישירות באמצעות שליחת מייל
לכתובת info@my-trip.co.il  שכותרתו הסרה מרשימת תפוצה.

  :שם

  :אימייל

  :התגובה שלך

  Rate this post